Eesti lapsevanemate peamine hirm on, et haridussüsteem kujundab nende lastest Harju keskmise
Suurem osa kriitikast haridussüsteemi kohta adresseerib valdkonna alarahastatust.


PRESSITEADE

21. oktoober 2021, Tallinn

Insplay korraldas sel augustil lapsevanemate seas kliendiuuringu “Kes kasvatab Sinu last?”. Küsitlus viidi läbi Eesti lapsevanemate seas interneti teel, osales 1020 lapsevanemat. Uuringust selgus, et lapsevanemad muretsevad laste tuleviku pärast. Vanemad soovivad laste suunamise ja kasvatamise eest vastutada ennekõike ise. Nad ei soovi jätta oma lapsi Youtube ja teiste väliste tegurite mõjutada.

 “Lapsevanemad olid haridussüsteemi ja kooli suhtes üllatavalt kriitilised. Vanemate meelest ei toeta kool piisavalt laste tugevusi ja isiksust. Peamine lapsevanemate hirm on, et kool teeb nende lastest Harju keskmise,” ütles uuringu läbiviija Insplay tegevjuht Andres Sirel. “Uuringu tulemustes kajastub lapsevanemate mure, et muudatused hariduses on tihti jäänud sõnade tasemele. Paljude lapsevanemate meelest kohtab siiani otsesõnu nõuka-aegset suhtumist,” täiendas Sirel.

Uuringus osaleja oli keskmiselt 35-aastane kõrgharidusega alaealise lapse ema. Küsimustik koosnes enam kui viieteistkümnest küsimusest lapsevanemate väljakutsete, sealhulgas enesehinnangu ja ootuste kohta haridussüsteemi suhtes.

Lapsevanemate peamisteks murekohtadeks on laste tervis ja tervislike eluviiside eelistamine, vaimne tervis, koolis hakkamasaamine, oskus õnnelik olla ja elu nautida, probleemide lahendamise oskus, võime vigadest õppida ja enesekindlust kaotamata sirge seljaga edasi minna. Lapsevanematelt küsiti ka neile huvipakkuvaid teemasid ja eelistatud infoallikaid. 99% lapsevanematest peab väga olulisemaks lapse õpimotivatsiooni ja tugevuste arendamist.

Lasteaia ja kooli puhul toodi peamiste murekohtadena välja vähest praktilist käed-külge õpet, kooli demotiveerivat suhtumist vigade ja eksimuste tegemisse, ärevusttekitavat ja enesekindlust vähendavat hindamissüsteemi, huviringide kõrget hinda, vähest ettevõtlikkuse ja algatusvõime toetamist ja liiga vähest personaalset innustust. Probleemidena rõhutati ka suuri klasse, nõrka tuge hariduslike erivajadustega (HEV) lastele, vananenud õppekavu ja metoodikaid, jne. 

“Suurem osa kriitikast haridussüsteemi kohta adresseerib valdkonna alarahastatust. Vanemate tänased mured on seotud teemadega, millele riik alles plaanib järgmisel viieteistkümnel aastal senisest rohkem panustada,” ütles Andres Sirel.

“Meie kui lapsevanemate ühine mure on laste tugevuste toetamine ja hariduse vastavus muutuvale maailmale, tulevikuoskustele ja -ametitele. Kui aastaid kestnud haridussüsteemi alarahastatus jätkub, siis on lapsevanematel ainuke võimalus kooli poolt pakutavat ise oma aktiivsusega kompenseerida. Rõõm on tõdeda, et lapsevanemad on valmis võtma laste tuleviku eest rohkem vastutust ja panustama iseenda oskustesse. Insplay kutsub kõiki lapsevanemaid ühinema Nutika Vanema Klubiga, et üksteist inspireerides ja julgustades saada paremaks lapsevanemaks, ” lisas Andres Sirel.

“Küsitluse tulemustest selgub ilmekalt, et üha suurem hulk lapsevanemaid ei trambi lihtsalt jalgu, ega nõua, vaid soovib ise rohkem panustada oma laste isikupära väljakujunemiseks. Just nii süsteem paremaks muutubki," ütles uuringu tulemuste kohta Eesti Lapsevanemate Liidu juhatuse liige ja Tallinna Vaba Waldorfkool üks asutajatest Aivar Haller.

Insplay on 30 aastase kogemusega arendava mängu, nutikate mänguasjade ja hariduslahenduste pakkuja. Paljudes Eesti kodudes või haridusasutustes on vähemalt üks Insplay poolt turule toodud mänguasi, robot, lauamäng või pusle.

Viimastel aastatel on Insplay tarninud Eesti haridusklientidele kümneid tuhandeid hariduslikke programmeeritavaid roboteid, elektroonikaplatvorme ja isetegija laborilahendusi. Insplay paneb suurt rõhku valdkonna arendamisele. Näiteks on Insplay koolitanud tuhandeid robootika, elektroonika ja nutiõppe valdkondade õpetajaid. Just praegu on käimas Insplay poolt korraldatav RoboOlümpia veebipõhine robootika väljakutse lastele ja noortele vanuses 4-14 (www.roboolumpia.ee). Eelmisest RoboOlümpiast võttis osa üle 1000 lapse ja noore.

Nutika Vanema Klubi:
www.nutikasvanem.ee

Kokkuvõttev infograafik:

Kes kasvatab Sinu last? uuringu infograafik

Pressikontakt:
Andres Sirel
Insplay tegevjuht

528 4222
andres@insplay.eu

www.insplay.eu

Soovid põhjalikku uuringu kokkuvõtet?

Täida vorm ja saadame Sulle lingi PDF dokumendile e-postiga.


See postitus on ajaveebis: Inspiratsioon

Juri Lotman: mäng modelleerib eduelamust
Semiootik Juri Lotmanil on mängust ja mängu kasudest mitmeid huvitavaid mõttekäike.