Tulevikuoskustel on otsene seos mängulise lähenemisega
Tulevikuoskused on seotud eesajukoore arenguga, mille kujunemist ja arengut toetab mäng ja mänguline lähenemine.

Mitmesugustes tehnoloogiast mõjutatud tulevikku puudutavates uuringutes, analüüsides ja strateegiates on peatutud tulevikuoskustel. Siinkohal viited ja kommentaarid mõnele tulevikuoskusi kajastavale dokumendile.

Juba mõne aasta pärast on meil vaja senisest enam oskusi, mis on seotud just eesajukoore arenguga, mängu ja mängulisusega.

Ootuseid tulevikuametitele ja -oskutele kujundab peamiselt digitaalne ja tehnoloogiasektor, mis püüab asendada inimesed masinate ja algoritmidega. Olukorras, kus masinad võtavad üle suurema osa planeerimisest ja töövoogude juhtimisest, jääb inimesele tulevikus peamiselt roll kompleksset lähenemist nõudvates tegevustes. Poliitikate kujundamine ja strateegiate loomine - üldisemalt pikaajalise mõjuga otsused jäävad veel aastateks inimeste teha.

Suured väljakutsed seatakse neile inimestele, kes tehisintellekti, iseõppivaid ja -juhtivaid süsteeme, automaatikat ja roboteid välja töötavad. Tehnoloogiaid arendavates tööperekondades osalevad lisaks inseneridele ja tehnikutele ka disainerid -  tööstusdisain, tootedisain, graafiline disain, jt. Uuenduslike lahenduste väljatöötamisse kaasatakse nii täna kui tulevikus laias spektris teadlasi ja spetsialiste ka sotsiaalteaduste ja humanitaaria valdkonnast. Niisiis, pole tulevikuoskused ja -erialad  seotud vaid inseneeria ja tehnikateadustega.

       

      See postitus on ajaveebis: Inspiratsioon

      Mängulisus õpetab elus hakkama saama
      Kuidas mäng aitab su lapsel õnnestuda?