Emotsionaalne intelligentsus on nõutumaid tulevikuoskusi
Elu ei keerle vaid ümber Exceli tabeli ja rutiinsete ülesannete.
Elu ei keerle vaid ümber Exceli tabeli ja rutiinsete ülesannete. Suurem osa elust keerleb ümber teistega suhtlemise. Kui head tiimimängijad oleme?
Emotsionaalne intelligentsus on teisisõnu empaatiavõime. Emotsionaalne intelligentsus tähendab mõista, kaasa tunda ja vastata teise poole tunnetele ja soovidele - astuda suhtluspartneri kingadesse. Inimesed on erineva tundlikkusega ja läbi saada ja edukat koostööd tuleb osata teha kõigiga.

Empaatia arendamise kasulikuks viljaks on ka teiste kultuuride ja endast erinevate inimeste mõistmine, sallimine ja tunnustamine. Me ju tahame, et ka meid sallitaks unikaalse, kordumatu indiviidi ja isiksusena. Tunnustagem ja julgustagem lapsi ja noori nende individuaalsuses ja omapäras, et neist kujuneks positiivsed ja enesekindlad tulevikutegijad.

Emotsionaalne intelligentsus ja empaatiavõime on otseselt seotud meie väljapoole suhtlemisvõimega, oskusega emotsioone vahetada. Mõnedes käsitlustes peetakse seda eraldi andelaadina ekstrapersonaalseks või interpersonalseks võimekuseks (extrapersonal skills, interpersonal skills). Emotsionaalse intelligentsuse tuumaks on võime edukalt endast väljapoole suhelda.

Suhtlusoskuste hulka kuuluvad enesekindlus, oskus teisi kuulata, empaatia-kaasaelamisvõime, positiivne suhtumine, teiste kaasamise, eestvedamise ja koostööoskused, abivalmidus, üksteise tunnustamine, huumori ja naljade tegemine ja palju muudki. Ekstrapersonaalsuse ja interpersonalsusega vaadeldakse kõrvuti ka intrapersonaalseid oskuseid ehk pigem sissepoole suunatud võimet kirjeldada ja seletada oma tundeid ja sisemaailma. Intrapersonaalne andelaad võib avalduda oskuses luua tähenduslikke tekste. Näiteks võib meile kui täiskasvanutele või ka lastele meeldida kirjalikult omi mõtteid väljendada ja sisemaailma avastada samal ajal kui me ei pruugi soovida omi mõtteid teistega suhtlemisel jagada.

Kirjutamine ja näiteks päeviku pidamine on arendav tegevus nii lastele kui täiskasvanutele. Julgustage lapsi ja iseennast ka luuletama ja ennast kirjanduslikult ja fantaasiaküllaselt väljendama! Hea tasakaalu saavutamine sisemaailma teadliku tunnetamise ja mõistmise ning välismaailmaga suhtlemise oskuste vahel on eduka kommunikatsiooni aluseks.

Sissepoole suunatud intrapersonaalsed oskused on seotud ka meie õppimisvõime ja igavuse ületamisega, enesetunnetusega, tähenduslikkuse leidmisega, enda motivatsiooni ja elutahtega. Intrapersonaalsete võimete arendamine kujundab meist loova, enesekindla ja eneseteadliku isiksuse.

Suhtlemisoskuse kui andelaadi võimekus on arendatav. Selleks sobivad mitmed lauamängud ja arvutimängud. Lauamängud pole üksnes meelelahutus, vaid enamjaolt on need disainitud meie erinevate annete ja oskuse arendamiseks.


See artikkel kuulub sarja “Tehnoloogiatrendid ja tulevikuoskused”

Selles postituste sarjas tutvustame maailma muutvaid tehnoloogiaga seotud tulevikutrende ja nende mõju tulevikuoskustele ja -ametitele. See seeria on kohustuslik lugemine igale nutikale lapsevanemale, kes tahab toetada laste koha leidmist tehnoloogiakeskses tulevikumaailmas.

Tulevikutrendid kujundavad tulevikuoskusi. Mida tasub õppida?

Tulevikutrendid kujundavad tulevikuoskusi. Mida tasub õppida?

Tulevikuoskuste taustaks on tulevikutrendid. Sarja sissejuhatuses räägime tehnoloogiamaailma tulevikutrendidest. Esitame väljakutsuva küsimuse, mida üldse õppida tasuks?

Loe trendidest ja mida õppida?
Õppimisvõime on kõikide oskuste ema

Õppimisvõime on kõikide oskuste ema

Maailm muutub tajumatult kiiresti. Õppimise oskus on juuroskus. Uuemad suunad õpetamisel ja õppimisel keskenduvad loova, positiivse ja enesekindla isiksuse arendamisele.

Loe õppimisest
Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus

Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus

Loominguline saab olla igas valdkonnas. Loovus on tulevikuoskustes esireas, sest loovus võimaldab tehisintellektiga ühendatud robotit-masinat ületada.

Loe loovusest

Oskus panna ennast teise kingadesse on nõutud täna ja tulevikus

Elu ei keerle vaid ümber Exceli tabeli ja rutiinsete ülesannete. Suurem osa elust keerleb ümber teistega suhtlemise. Kui head tiimimängijad oleme?

Loe empaatiast

Probleemide lahendamise oskus algab probleemi mõistmisest

Tutvustame võimalusi, kuidas probleemide lahendamise oskusi arendada kodus, lauamängude abiga või robotite abiga programmeerima õppides.

Loe probleemide lahendamisest

Tehisintellekt suudab õppida ja areneda nagu inimene

Tehisintellekti idee on asendada inimmõistust ja seda ületada. Iseõppiv, masinõppe algoritmidel põhinev tehisintellekt saab uue hoo sisse seoses kvantarvutitega, mis on juba kohal!

Loe tehisintellektist

Kvantarvutid kui megatrend on kohal ja see muudab mängu!

Me ei adu veel, millist maailma muutvat võimekust lisab kvantarvutite kasutamine teaduses, tehnoloogias ja igapäevaelu toetavate rakenduste loomisel.

Loe kvantarvutitest

Andmete analüüsimise oskus ja andmepõhised otsused on vajalikud ka tulevikus

Peamine on osata andmeid analüüsida, tõlgendada ja tõsta andmetest lähtuvalt oma otsuste kvaliteeti.

Loe andmetest
 

Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus
Tulevikuoskustes on loovus üks olulisemaid.