Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus
Tulevikuoskustes on loovus üks olulisemaid.
Loominguline saab olla igas valdkonnas - alates kujutavatest kunstidest lõpetades teaduse, insenerierialade ja ettevõtlusega.

Loovus eeldab võimaluste- ja lahendustekeskset mõtlemist piiratud ressursside ja tingimustega olukordades. Esmapilgul kasutust - mitte millestki millegi tegemine nõuab loovat lähenemist. Sellel põhinevad terved tööstusharud nagu materjalide taaskasutus ja ümbertöötlus. Taaskasutusel ja ümbertöötlemisel põhineb kogu internetiarhitektuur ja programmeerimine. Programm ise on loogilistest ja funktsionaalsetest viidetest läbipõimitud tekst, mille üks tekstiosa taaskasutab teist tekstiosa.

Loovus vastandub harjumuspärastele mõtteviisidele, trafaretsetele kujunditele ja metafooridele, stereotüüpsetele mõttemallidele, tavapärastele tegutsemisviisidele, kindlatele protseduuridele ja reeglitele. Loovust kirjeldatakse ka kui kastist välja ehk out of the box mõtlemist. Mitteloova lahenduse tulemused on prognoositavad ja tihti ka lihtsalt kopeeritavad. Loomingulise lähenemise viljad võivad olla ettearvamatult ja prognoosimatult positiivsed ja kasulikud. Reeglite tõhus rikkumine võib juhtuda intuitiivselt, aga ka teadlikult, reegleid tundes.

Loovad inimesed on tihtilugu väga kiire mõtlemisega. Nende aju kasutab kombinatoorikat välkkiirelt ja pakub välja kõige tulemuslikuma lahenduse, mõeldes seejuures kastist välja. Ma pole kohanud ühtegi loomingulist inimest, kes oleks aeglase taiplikkusega!

Öeldakse, et pilt on rohkem kui tuhat sõna. Öeldakse ka, et pilt on emakeeles. Väga suur vastuolu seisneb selles, et kuigi võtame 80 protsenti informatsioonist vastu silmadega visuaalse info näol, ei oska suurem osa inimesi oma mõtteid visuaalselt väljendada. Kas te oskate visualiseerida oma igapäevaseid kodus või töökohal kasutatavaid protsesse ja töövoogusid? Kuidas on oma mõtete ja õpitavate teemade visualiseerimise ja kaardistamisega?


See artikkel kuulub sarja “Tehnoloogiatrendid ja tulevikuoskused”

Selles postituste sarjas tutvustame maailma muutvaid tehnoloogiaga seotud tulevikutrende ja nende mõju tulevikuoskustele ja -ametitele. See seeria on kohustuslik lugemine igale nutikale lapsevanemale, kes tahab toetada laste koha leidmist tehnoloogiakeskses tulevikumaailmas.

Tulevikutrendid kujundavad tulevikuoskusi. Mida tasub õppida?

Tulevikutrendid kujundavad tulevikuoskusi. Mida tasub õppida?

Tulevikuoskuste taustaks on tulevikutrendid. Sarja sissejuhatuses räägime tehnoloogiamaailma tulevikutrendidest. Esitame väljakutsuva küsimuse, mida üldse õppida tasuks?

Loe trendidest ja mida õppida?
Õppimisvõime on kõikide oskuste ema

Õppimisvõime on kõikide oskuste ema

Maailm muutub tajumatult kiiresti. Õppimise oskus on juuroskus. Uuemad suunad õpetamisel ja õppimisel keskenduvad loova, positiivse ja enesekindla isiksuse arendamisele.

Loe õppimisest
Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus

Loovuses oleme masinatest ja tehisintellektist üle ka tulevikus

Loominguline saab olla igas valdkonnas. Loovus on tulevikuoskustes esireas, sest loovus võimaldab tehisintellektiga ühendatud robotit-masinat ületada.

Loe loovusest
Oskus panna ennast teise kingadesse on nõutud täna ja tulevikus

Oskus panna ennast teise kingadesse on nõutud täna ja tulevikus

Elu ei keerle vaid ümber Exceli tabeli ja rutiinsete ülesannete. Suurem osa elust keerleb ümber teistega suhtlemise. Kui head tiimimängijad oleme?

Loe empaatiast

Probleemide lahendamise oskus algab probleemi mõistmisest

Tutvustame võimalusi, kuidas probleemide lahendamise oskusi arendada kodus, lauamängude abiga või robotite abiga programmeerima õppides.

Loe probleemide lahendamisest

Tehisintellekt suudab õppida ja areneda nagu inimene

Tehisintellekti idee on asendada inimmõistust ja seda ületada. Iseõppiv, masinõppe algoritmidel põhinev tehisintellekt saab uue hoo sisse seoses kvantarvutitega, mis on juba kohal!

Loe tehisintellektist

Kvantarvutid kui megatrend on kohal ja see muudab mängu!

Me ei adu veel, millist maailma muutvat võimekust lisab kvantarvutite kasutamine teaduses, tehnoloogias ja igapäevaelu toetavate rakenduste loomisel.

Loe kvantarvutitest

Andmete analüüsimise oskus ja andmepõhised otsused on vajalikud ka tulevikus

Peamine on osata andmeid analüüsida, tõlgendada ja tõsta andmetest lähtuvalt oma otsuste kvaliteeti.

Loe andmetest


See postitus on ajaveebis: Inspiratsioon

Kvantarvutid kui megatrend on kohal ja see muudab mängu
Kümmekond aastat tagasi ei osatud täpselt prognoosida, millal kvantarvutid reaalsuseks muutuvad.