Nutika vanema manifest: teekond paremaks lapsevanemaks

Näen oma laste kasvatamist alati koos enda arengu ja kasvuga. Teekond paremaks lapsevanemaks sõltub eeskätt minu enda õppimisvõimest. Siin on Nutika Vanema manifest, mis annab rasketel hetkedel inspiratsiooni. Võta ühendust kui soovid siia midagi olulist lisada.

Olen enesekindel, teadlik ja toetav lapsevanem, kes kaasab eeskujuga oma lapsi elukestva õppe teekonda. Laste arengu toetamisel on minu peamised eesmärgid, et lastest sirguksid iseseisvalt mõtlevad, tervislikke eluviise väärtustavad, elujaatav, ettevõtlikud ja julged inimesed. Nad tunnevad iseennast ja leiavad oma koha maailmas.

Tähenduslik ja tasakaalus elu

Soovin, et mu lapsed kogevad armastust ja oskavad tunda tänulikkust. Kujundan kodus armastava ja sõbraliku õhkkonna. Toetame üksteist ja julgeme olla tunnete osas avatud ja vabad.

Soovin, et mu lapsed tunneksid end edukana kõiges, mida nad ette võtavad. Edukas saab olla igas valdkonnas ja plaanis: isiklikus, tööalases, sotsiaalses, vaimses, loomingulises. Edu on seos selle vahel, kes me võiksime olla võrreldes sellega, kes oleme. Edu pole saavutatud eesmärk, vaid eeskätt teekond ja kuidas oma potentsiaali arendatakse ja realiseeritakse.

Soovin, et lapsed õpiksid oma võimeid ise teadlikult kujundama ja rakendama. Ainult oma võimete teadlikul arendamisel saavad lastest aktiivsed oma kutsumust ja missiooni järgivad tulevikukujundajad. Mitte passiivsed pealtvaatajad ja tarbijad. 

Väärtustan loovust ja eneseteostust. Elu on liiga lühike, et raisata seda jäljendamisele, kopeerimisele, protseduuride täitmisele ja kellekski teiseks püüdlemisele.

Soovin kasvatada lapsi, kes peavad lugu füüsilisest ja vaimsest vormist. Keha on meie hinge tempel. Vaimse tervise aluseks on tervislik toitumine, piisav liikumine, uni ja puhkus, head suhted ja oskus toime tulla emotsioonidega. Väga oluline on julgus teha vigu ja sirge seljaga edasi minna.

Mida ootan endalt kui vastutustundlikult vanemalt?

Soovin olla laste tuleviku valikute suhtes teadlik ja vastutustundlik. Soovin aktiivselt osaleda oma laste kasvamise teekonnal ja luua nende arengu toetamiseks sobiva keskkonna. Ma ei soovi anda vastutust oma laste tuleviku eest haridussüsteemile, YouTubele, meediale, sugulastele, sõpradele või õnnetutele juhustele.

Kooliprogrammid on sageli loodud ootustele, mida mõjutavad enim keskmise õpilase võimekus ja õpimotivatsioon. Soovin olla  haridussüsteemi võimaluste ja ka piirangute suhtes teadlik. Minu valikud lapsevanemana kompenseerivad haridussüsteemi puudusi, täiendavad seda ja võimendavad selle parimat osa.

Püüan pakkuda lastele võimalust ja tuge nende mitmekülgseks arendamiseks nii reaalteaduste, humanitaaria kui loomingulistel aladel. Usun, et oluline on uusi lähenemisi loov interdistsiplinaarsus, mitte ühekülgne ja kitsas lõimimata aine- või töövaldkond. Uus ja huvitav sünnib erinevate valdkondade ja praktikate kokkupuutes. Soovin toetada ja luua tingimused, et lapsed leiaksid ise oma kutsumuse. Selleks loon lastele nende tugevuste avastamiseks turvalise, toetava ja mängulise keskkonna.

Olen oma lastele loova ja mängulise inimesena ning elukestva õppijana eeskujuks. Arvan, et tõeliselt nutikaks saadakse just läbi mängu ja mängulisuse. See on arendav ja samas ka lõbus. Mäng on inimesele ürgomane ja intuitiivne viis areneda ning õppida. Mängulise pidev õppimisvõime arendamine on edu võti ükskõik mis valdkonnas.

Soovin lapsi ettevõtluspisikuga nakatada. Algatusvõime, eesmärkide seadmise ja saavutamise viisid ning rahatarkus on valdkonnad, kus näen oma rolli haridussüsteemi nõrkuste kompenseerimisel.

Pean oluliseks lastega koos kasvamist ja õnnestumist

Näen oma laste kasvatamist alati koos enda arengu ja kasvuga. Laste tulevikuoskuste arendamise võimalustega tutvumine lisab minu olemusele ja tegevusele uusi ning kasulikke aspekte. Lastega koos kasvades ja arenedes ning uusi valdkondi õppides olen ka ise õnnelikum ja edukam.

Püüan pere ühise kvaliteetse ja arendava mängu ja tegevuste jaoks piisavalt aega planeerida. Väärtustan ka niisama olemist ja puhkust. Lapsed võiksid iga päev tegeleda nende endi valitud teemade ja asjadega. Vahel tulevad head mõtted just igavust tundes ja mitte midagi tehes.

Minu jaoks on oluline tulla toime ka ebaedu, takistuste ja karidega ilma et need jätaks sügavaid negatiivseid jälgi. Siia hulka käib ka oskus kaotada ja oskus eksida, uuesti püsti tõusta ning edasi minna. Väljakutsed ja katsumused on enesekindluse allikaks - millegi uue õppimine käib vigu tehes. Püüan lastele seda hoiakut edasi anda.

Mida soovin lapsele elus kaasa anda?


Siin on nimekiri oskustest ja omadustest, mille saavutamiseks soovin luua lastele tingimused ja neid igati toetada.

Mida väärtustan enda kui lapsevanema juures?


Siin on parem versioon minust, mille poole pidevalt püüelda.