Mida tahan lapsele elus kaasa anda?

Siin on nimekiri oskustest ja omadustest, mille saavutamiseks soovin luua lastele tingimused ja neid igati toetada. Nutika Vanema Klubiga liitudes saad nende põhimõtete ja väärtuste ellu rakendamisel inspiratsiooni ning tuge.

Minu kui lapsevanema missioon on kasvatada iseseisvaid, tervislikku elustiili väärtustavaid, julgeid ja elurõõmsaid lapsi. Soovin olla oma lastele eeskujuks.

 • Soovin, et lastest saaks enesearengut, loovust ja eneseteostust väärtustavad vaimselt tasakaalus isiksused.

 • Pean oluliseks laste oskust võtta tulevikus vastu iseseisvaid otsuseid. Seejuures hindan oskust teha vigu, neist õppida ja enesekindlust kaotamata edasi püüelda.

 • Näen lapsi aktiivsete tulevikumaailma kujundajate, eestvedajate ja väärtuste loojatena, mitte niivõrd kasutajate, kaasajooksjate ning tarbijatena.

 • Mulle on tähtis laste hakkamasaamine lasteaias või koolis, hilisem läbilöögivõime ka tööl. Nii ainevaldkonnas ja erialaselt kui ka materiaalselt ja sotsiaalselt.

 • Lapsed oskavad sõnastada oma eluks vajalikke eesmärke, võtta ette nende saavutamiseks vajalikke samme ja seada tegevuste prioriteete.

 • Lastele on elus toime tulemiseks kaasa antud piisav rahatarkus ja võimekus luua ning väärtustada raha kui energiat.

 • Mulle on tähtsad lapse tervislikud eluviisid ja tasakaalus vaimne tervis. Hindan oskust elada hetkes, olla õnnelik ja elu nautida.

 • Lapsed oskavad luua põhjus-tagajärg seoseid, näiteks hinnata inimtegevusest põhjustatud tagajärgi ökoloogilisele keskkonnale.

 • Oskus näha edukust eeskätt väljaspool materiaalset ja ainelist paradigma. Edu on oskus oma potentsiaali arendada ja rakendada. Materiaalne heaolu ja kindlustatus on sellega kaasnevad.

 • Oskus probleeme lahendada, näha võimalusi ja väljakutseid ka keerulistes olukordades. Oskus pakkuda lahendusi ja astuda samme ka teiste inimeste ja kogukonna probleemide lahendamiseks.

 • Oskus veeta aega nutiseadmetega ja ekraanide taga loovalt ja arendavalt. Võib mängida arvutimänge, aga võib neid hoopis ise luua. Võib kasutada internetikeskkondi, aga võib ka neid ise disainida ja arendada.


Tahan olla parem lapsevanem


Teekond paremaks lapsevanemaks sõltub eeskätt minu enda õppimisvõimest ja julgusest muutuda.

Mida väärtustan enda kui lapsevanema juures?


Siin on parem versioon minust, mille poole pidevalt püüelda.