Mida väärtustan enda kui lapsevanema juures?

Nutika Vanema Klubis saad juurde teadmisi, oskusi ja inspireerivat ja julgustavat eeskuju väga erinevates teemavaldkondades.

Siin on nimekiri oskustest, omadustest ja väärtustest, mida lapsevanemana enda juures hindan. Ma ei pruugi igal ajahetkel olla ideaalne lapsevanem. See loetelu on raamistik ja ideede nimekiri. See on parem versioon minust, mille poole pidevalt püüelda.

 • Pingutan selle nimel, et mul oleks lastega ausad, usaldusel põhinevad ja toetavad suhted.

 • Oskan leida ja pühendada süsteemselt iga lapse jaoks eraldi aega. Lapsed tunnevad, et olen nende jaoks olemas ja pakun piisavalt tähelepanu.

 • Laste eakohase arengu toetamiseks harin ja täiendan ennast pidevalt.

 • Olen teadlik haridussüsteemi puudustest ja oskan sellest lähtuvalt haridussüsteemi mittepiisavust tasakaalustada ning kompenseerida.

 • Edu, sealhulgas akadeemilises, loomingulises või sportlikus plaanis ei pruugi avalduda varajases eas. Noores eas saavutuste nõudmine ja liigne rõhutamine võib muuta õppimise vastumeelseks. Olen laste avanemise suhtes kannatlik.

 • Olen teadlik tulevikuoskustest ja -ametitest ja oskan sellest lähtuvalt lapse valikuid ja enese täiendamist toetada.

 • Soovin olla lastele eeskujuks elukestva õppijana, õppides koos nendega ja ka ise ennast pidevalt arendades.

 • Olen lastega suheldes ja nende arengut toetades kaasav ja mänguline. Mängu üks eesmärkidest on ületada hirm tegelikkuses toimuva sarnase situatsiooni ees ja luua edu emotsionaalne mudel.

 • Mulle on oluline laste algatusvõime, ettevõtlikkuse ja enesekindluse toetamine ja arendamine.

 • Julgustan lapsi tegema vigu ja sirge seljaga edasi minema. Vigade tegemine, neist õppimine ja uuesti proovimine on ainus võimalus kasvada ja areneda nii teaduses, töös kui elus.

 • Luban lapsel vabalt valida huviringe ja eriala, luues selleks eelnevalt piisavalt toetavat keskkonda ja tingimusi, et valik oleks piisavalt lai. Ma ei oota neilt tipptulemusi vaid luban nautida teekonda.

 • Oskan tasakaalustada oma tööd, pere ja sõpradega veedetud aega ja aega iseendale. Julgustan ka lapsi võtma aega iseendale, oma hobide arendamiseks või niisama mitte midagi tegemiseks ja mõtisklemiseks.

Tahan olla parem lapsevanem


Teekond paremaks lapsevanemaks sõltub eeskätt minu enda õppimisvõimest ja julgusest muutuda.

Mida soovin lapsele elus kaasa anda?


Siin on nimekiri oskustest ja omadustest, mille saavutamiseks soovin luua lastele tingimused ja neid igati toetada.